1 t/m 7 juni staat weer in het teken van Jonge Mantelzorgers. Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoefte. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur.

Deze jongeren helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Maar daarnaast maken ze zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten,

en missen ze soms de nodige zorg en aandacht voor zichzelf.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger vragen we landelijk aandacht voor deze jongeren.

Door heel het land worden activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers, maar ook voor professionals

die met deze doelgroep te maken hebben. De voorbereidingen zijn in volle gang
 

Het thema van dit jaar is:

 

Niet te missen!

De campagne Niet te missen! laat zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren.

De video’s en posters verspreiden we in aanloop naar en tijdens de week zoveel mogelijk met ieders hulp.

Zowel online als 'in de echte wereld' moet het niet te missen zijn, met als doel meer

bewustwording, herkenning en erkenning. 

 

DOWNLOAD HET CAMPAGNEMATERIAAL GRATIS

Wil je het materiaal personaliseren? Dat kunnen wij voor je regelen tegen een kleine vergoeding.

Aanmelden hiervoor kan uiterlijk tot 1 juni a.s.

De gratis downloads en meer info over personaliseren vind je onder de kop 'Toolkit campagnemateriaal' in het menu.

#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij

EEN COLLECTIEVE BEWEGING

Over de organisatie van de Week van de Jonge Mantelzorger


Sinds 2018 staan de eerste zeven dagen van juni in het teken van de Week van de Jonge Mantelzorger.

Tijdens de week vinden in het hele land fysieke en online activiteiten plaats gericht op bewustwording, herkenning en erkenning. Bij de doelgroep zelf, naasten en beroepskrachten/vrijwilligers uit het onderwijs, zorg en welzijn.

​Vanzelfsprekend!? | Platform voor Jonge Mantelzorgers initieerde in 2018 de Week van de Jonge Mantelzorger in samenwerking met de jongeren zelf. De campagne richtte zich op een gezamenlijke aanpak, meer slagkracht en een sterke en uniforme uitstraling.​

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger in 2020 werd de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg gelanceerd. De Alliantie is een landelijk netwerk dat bestaat uit kennisinstituten, lokale zorg- en welzijnsorganisaties, stichtingen, het Ministerie van VWS, en natuurlijk jonge (en meer ervaren) mantelzorgers zelf. Door deze partijen met elkaar te verbinden, wordt kennisdeling en samenwerking tussen professionals en jonge mantelzorgers gestimuleerd. 

Sinds 2020 wordt de Week van de Jonge Mantelzorger georganiseerd, uitgevoerd en aangejaagd door de partners van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. De speciale Week-werkgroep die dit project leidt bestaat uit de alliantie coördinator, Vanzelfsprekend!?, JMZ Pro en MantelzorgNL.

sajm-logo-kleur-rgb.jpg