top of page

Week van de Jonge Mantelzorger 2023

1 t/m 7 juni


#NIETTEMISSEN

Van 1 tot 7 juni 2023 is het wederom de Week van de Jonge Mantelzorger. Zoals elk jaar vragen we tijdens deze week extra aandacht voor jongeren die binnen hun familie zorg verlenen, extra zorgen hebben of zelf zorg en aandacht missen, doordat iemand in hun directe omgeving een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving heeft. Deze ‘jonge mantelzorgers’ helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Daarnaast maken zij zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten en missen ze zelf soms de nodige zorg en aandacht. 

 

Tijdens deze week worden door het hele land activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers, maar ook voor professionals die met deze doelgroep te maken hebben. Het doel van de campagne is om bewustwording te creëren en de zichtbaarheid van jonge mantelzorgers te vergroten. Voor de jonge mantelzorgers is hun werk vaak zo vanzelfsprekend dat ze zelf niet eens beseffen dat ze mantelzorger zijn. De impact op het leven van een jongere is vaak erg groot. Toch is het ook voor professionals vaak nog lastig om te signalen van een jonge mantelzorger te herkennen. 

 

Werk jij bij een gemeente, welzijnsorganisatie, in het onderwijs en wil je graag helpen? Wij hebben een kant en klare toolkit die ook te personaliseren is voor jouw organisatie. 

 

Dit jaar gaan we door met de ‘Niet Te Missen’ campagne, met nieuwe beelden en verhalen. De ontwikkeling van het nieuwe campagnemateriaal is nog in volle gang.

Op de pagina 'webinar campagnetoolkit' kan je de webinar terugkijken die dinsdag 14 februari plaatsvond. Tijdens deze webinar leggen we uit welke marketingproducten in de toolkit zitten en hoe je ze kan inzetten. Ook is het al mogelijk om een 'save the date' te downloaden. Die kan je vinden op de pagina 'Toolkit Campagnemateriaal'. 

Laten we er samen voor zorgen dat jonge mantelzorgers niet meer te missen zijn!

Va

#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij

Volg de Week van de Jonge Mantelzorger op:

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon
Lees ook de #NietTeMissen portretjes van Vianna, Hanane, Marjet, Nawaz en Gino (l-r).
Vianna - fotografie Vera Duivenvoorden.j
Hanane - fotografie Vera Duivenvoorden.j
Marjet - fotografie Vera Duivenvoorden.j
Nawaz - fotografie Vera Duivenvoorden.jp
Gino - fotografie Vera Duivenvoorden.jpg

EEN COLLECTIEVE BEWEGING

Over de organisatie van de Week van de Jonge Mantelzorger


Sinds 2018 staan de eerste zeven dagen van juni in het teken van de Week van de Jonge Mantelzorger.

Tijdens de week vinden in het hele land fysieke en online activiteiten plaats gericht op bewustwording, herkenning en erkenning. Bij de doelgroep zelf, naasten en beroepskrachten/vrijwilligers uit het onderwijs, zorg en welzijn.

​Vanzelfsprekend!? | Platform voor Jonge Mantelzorgers initieerde in 2018 de Week van de Jonge Mantelzorger in samenwerking met de jongeren zelf. De campagne richtte zich op een gezamenlijke aanpak, meer slagkracht en een sterke en uniforme uitstraling.​ Sinds 2020 wordt de Week van de Jonge Mantelzorger georganiseerd, uitgevoerd en aangejaagd door de partners van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. De speciale Week-werkgroep die dit project leidt bestaat uit de alliantie coördinator, Vanzelfsprekend!?, JMZ Pro en MantelzorgNL.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger in 2020 werd de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg gelanceerd. De Alliantie is een landelijk netwerk dat bestaat uit kennisinstituten, lokale zorg- en welzijnsorganisaties, stichtingen, het Ministerie van VWS, en natuurlijk jonge (en meer ervaren) mantelzorgers zelf. Door deze partijen met elkaar te verbinden, wordt kennisdeling en samenwerking tussen professionals en jonge mantelzorgers gestimuleerd.
De kerngroep bestaat uit: MantelzorgNL, JMZ Pro & Klankbordgroep, Vilans, Movisie, NJi, Trimbos, NCJ, Brussen Erbij Beweging, JMZ Go!, Vanzelfsprekend?!, VWS (opdrachtgever) en SCP (onafhankelijk kennispartner). Daarnaast zijn er nog vele andere organisaties, professionals en natuurlijk jonge mantelzorgers betrokken in de Alliantie.

Strategische Alliantie JMZ - logo wit rgb.png
bottom of page