©  Week van de Jonge Mantelzorger is een initiatief van Vanzelfsprekend!? I platform voor jonge mantelzorgers

1 t/m 7 juni 2020

OVER

De Week van de Jonge Mantelzorger is een collectieve beweging naar bewustwording voor meer her- en erkenning van Jonge Mantelzorgers.

Bij de doelgroep zelf, naasten en beroepskrachten/vrijwilligers uit het onderwijs, zorg en welzijn.

De Week van de Jonge Mantelzorger bestaat uit een bewustwordingscampagne die een organisatie of gemeente kan inzetten aanvullend op hun eigen activiteiten- en ondersteuningsaanbod.

Het Platform voor Jonge Mantelzorgers Vanzelfsprekend!? inititieert vanaf 2018 deze week als collectief, bottom up en door Jonge Mantelzorgers mee-ontwikkelde campagne.

Het idee achter een collectieve campagne is een gezamenlijke aanpak, méér slagkracht en een sterke & uniforme uistraling.


Daarnaast organiseert Vanzelfsprekend!? tweejaarlijks een Kijkje in de Keuken waarbij het draait om kruisbestuiving, co-creatie en expertisebevording.

ACHTERGROND

De Week van de Jonge Mantelzorger is een collectieve beweging naar bewustwording voor meer her- en erkenning van Jonge Mantelzorgers.

Bij de doelgroep zelf, naasten en beroepskrachten/vrijwilligers uit het onderwijs, zorg en welzijn.

De Week van de Jonge Mantelzorger bestaat uit een bewustwordingscampagne die een organisatie of gemeente kan inzetten aanvullend op hun eigen activiteiten- en ondersteuningsaanbod.

Het Platform voor Jonge Mantelzorgers Vanzelfsprekend!? inititieert vanaf 2018 deze week als collectief, bottom up en door Jonge Mantelzorgers mee-ontwikkelde campagne.

In 2018 participeerden 12 organisaties en in 2019 21! De deelnemende organisaties zijn Gemeentes, Welzijnsorganisaties, Mantelzorgsteunpunten het Jongerenwerk of andere partijen die actief bezig zijn voor of met Jonge Mantelzorgers.

 

In 2018 startte de Week van de Jonge Mantelzorger als een Brabants collectief iniatief. In 2019 sloten steden uit Zuid Holland en Zeeland zich aan. 

In 2020 gaan we voor een nationale aanpak. Op landelijk niveau wordt steeds meer aandacht besteedt aan dit belangrijke thema. Dus dit is het 'momentum'. Sluiten jullie je ook aan?     

MEEDOEN!?

Voor deelname of meer info: