1 T/M 7 juni 2021

1 t/m 7 juni staat weer in het teken van Jonge Mantelzorgers. Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoefte. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur. Zij helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Maar daarnaast maken ze zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten, en missen ze de nodige zorg en aandacht voor zichzelf.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger vragen we landelijk aandacht voor deze jongeren. Door heel het land worden activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers, maar ook voor professionals die met deze doelgroep te maken hebben. De voorbereidingen zijn in volle gang. Houd onze website in de gaten voor meer info!

Voor nu alvast een tipje van de sluier. Het thema van dit jaar is:

 

Niet te missen!

De campagne Niet te missen! laat zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. De video’s en posters verspreiden we in aanloop naar en tijdens de week zoveel mogelijk met ieders hulp. Zowel online als 'in de echte wereld' moet het niet te missen zijn, met als doel meer bewustwording, herkenning en erkenning. 

Begin mei delen we de Week van de Jonge Mantelzorger - Toolkit met mantelzorgorganisaties, steunpunten en andere organisaties die met jonge mantelzorgers werken.

Hierin zitten materialen die ze in hun regio kunnen gebruiken. Houd de website in de gaten voor meer informatie over de Week van de Jonge Mantelzorger.

Vragen of meer info? Vul het contactformulier in.

 

 

#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij

Neem dan contact met ons op: info@weekvandejongemantelzorger.nl   

De Week van de Jonge Mantelzorger is een collectieve beweging naar bewustwording voor meer her- en erkenning van Jonge Mantelzorgers.

Bij de doelgroep zelf, naasten en beroepskrachten/vrijwilligers uit het onderwijs, zorg en welzijn.

De Week van de Jonge Mantelzorger bestaat uit een bewustwordingscampagne die een organisatie of gemeente kan inzetten aanvullend op hun eigen activiteiten- en ondersteuningsaanbod.

Het Platform voor Jonge Mantelzorgers Vanzelfsprekend!? initieert vanaf 2018 deze week als collectief, bottom up en door Jonge Mantelzorgers mee-ontwikkelde campagne. 

Het idee achter een collectieve campagne is een gezamenlijke aanpak, méér slagkracht en een sterke & uniforme uistraling.

Sinds dit jaar zijn wij aangesloten bij de ‘Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg’.

Een samenwerkingsverband tussen Het Ministerie van VWS, diverse (kennis)instituten en innovatieve lokale of regionale stichtingen. De campagne wordt dit jaar ook mede mogelijk gemaakt door de ‘Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg’

EEN COLLECTIEVE BEWEGING

 

CONTACT

De Week van van de Jonge Mantelzorger is een samenwerking tussen verschillende gemeenten en organisaties en een initiatief van Vanzelfsprekend!? | Platform voor Jonge Mantelzorgers. 

Sinds dit jaar zijn wij aangesloten bij de ‘Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg’.

Wil je meer weten over Vanzelfsprekend!?, de Alliantie of de Week van de Jonge Mantelzorger?

 

 

Neem dan contact met ons op.

 

info@weekvandejongemantelzorger.nl 

©  Week van de Jonge Mantelzorger is een initiatief van Vanzelfsprekend!? I platform voor jonge mantelzorgers.