Week van de Jonge Mantelzorger

2021

#NIETTEMISSEN

Poster - sport balk - pers (a3).png
Poster - gamen balk - pers (a3).png

1 t/m 7 juni staat weer in het teken van Jonge Mantelzorgers. Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoefte. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur.

Deze jongeren helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Maar daarnaast maken ze zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten,

en missen ze soms de nodige zorg en aandacht voor zichzelf.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger vragen we landelijk aandacht voor deze jongeren.

Door heel het land worden activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers, maar ook voor professionals

die met deze doelgroep te maken hebben.

Het thema van dit jaar is:

Niet te missen!

#WeekvandeJongeMantelzorger #NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij

Volg de Week van de Jonge Mantelzorger op:

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon
Lees ook de #NietTeMissen portretjes van Vianna, Hanane, Marjet, Nawaz en Gino (l-r).
Vianna - fotografie Vera Duivenvoorden.j
Hanane - fotografie Vera Duivenvoorden.j
Marjet - fotografie Vera Duivenvoorden.j
Nawaz - fotografie Vera Duivenvoorden.jp
Gino - fotografie Vera Duivenvoorden.jpg

EEN COLLECTIEVE BEWEGING

Over de organisatie van de Week van de Jonge Mantelzorger


Sinds 2018 staan de eerste zeven dagen van juni in het teken van de Week van de Jonge Mantelzorger.

Tijdens de week vinden in het hele land fysieke en online activiteiten plaats gericht op bewustwording, herkenning en erkenning. Bij de doelgroep zelf, naasten en beroepskrachten/vrijwilligers uit het onderwijs, zorg en welzijn.

​Vanzelfsprekend!? | Platform voor Jonge Mantelzorgers initieerde in 2018 de Week van de Jonge Mantelzorger in samenwerking met de jongeren zelf. De campagne richtte zich op een gezamenlijke aanpak, meer slagkracht en een sterke en uniforme uitstraling.​ Sinds 2020 wordt de Week van de Jonge Mantelzorger georganiseerd, uitgevoerd en aangejaagd door de partners van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. De speciale Week-werkgroep die dit project leidt bestaat uit de alliantie coördinator, Vanzelfsprekend!?, JMZ Pro en MantelzorgNL.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger in 2020 werd de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg gelanceerd. De Alliantie is een landelijk netwerk dat bestaat uit kennisinstituten, lokale zorg- en welzijnsorganisaties, stichtingen, het Ministerie van VWS, en natuurlijk jonge (en meer ervaren) mantelzorgers zelf. Door deze partijen met elkaar te verbinden, wordt kennisdeling en samenwerking tussen professionals en jonge mantelzorgers gestimuleerd.
De kerngroep bestaat uit: MantelzorgNL, JMZ Pro & Klankbordgroep, Vilans, Movisie, NJi, Trimbos, NCJ, Brussen Erbij Beweging, JMZ Go!, Vanzelfsprekend?!, VWS (opdrachtgever) en SCP (onafhankelijk kennispartner). Daarnaast zijn er nog vele andere organisaties, professionals en natuurlijk jonge mantelzorgers betrokken in de Alliantie.

sajm-logo-kleur-rgb.jpg