top of page

Webinar campagne Week van de Jonge Mantelzorger 2023
 

Vraag en antwoord


Op welk type onderwijs richt het campagnemateriaal zich?

De NietTeMissen-campagne zetten we nu voor het 3e jaar voort en breiden we steeds uit met aandacht voor verschillende jonge mantelzorgsituaties. Het campagnemateriaal is divers en zodoende herkenbaar en geschikt voor alle leeftijden in het primair (met name bovenbouw), voortgezet, middelbaarberoeps-, hoger en wetenschappelijk onderwijs.


Mag je het campagnematariaal zelf bewerken?

In de toolkit vind je campagnemateriaal dat door jullie zelf bewerkt mag worden, namelijk:

  • De activiteitenposter; de poster mag ingevuld worden met het lokale Week-aanbod en de logo's van de lokale organisaties.

  • Een kant-en-klaar persbericht dat op onderdelen aangevuld kan worden met lokale informatie.

Het overige materiaal is intellectueel eigendom van het campagneteam en mag niet zelf bewerkt worden in verband met het beschermen van het ontwerp en de eendrachtige uitstraling van de campagne. Heb je toch een sterke wens voor een aanpassing? Neem dan vooral contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Een persoonlijk tintje is zeker mogelijk!
Alle producten zijn voorzien van de algemene website en het logo van de Week van de Jonge Mantelzorger. Organisaties en gemeenten bieden we tegen een kleine vergoeding van in totaal € 135,- de mogelijkheid om de twee campagnevideo's en twee posterbeelden te personaliseren met diens logo en website. De ansichtkaarten worden gepersonaliseerd met contactgegevens en logo's zodat zij zich lokaal kunnen profileren met het campagnemateriaal.


Wat is precies het doel van de ansichtkaarten?


Wanneer mag het campagnemateriaal gebruikt worden?

We bieden in de toolkit zoveel mogelijk divers materiaal aan, zodat er voor ieder wat wils is.

Zo zijn de ansichtkaarten zeker interessant voor organisaties die bijvoorbeeld een goodiebag maken. Je kunt ook jouw contactgegevens op de ansichtkaarten zetten en tijdens de Week uitdelen aan netwerkpartners; een soort van visitekaartje.

Om gezamenlijk een grotere slagkracht te creëren verzoeken we iedereen om het campagnemateriaal niet eerder dan 1 juni online en offline te verspreiden.

Het aankondigingsmateriaal (activiteitenposter, persbericht en de aankondigingsbeeldmateriaal) mag vanzelfsprekend al wel eerder ingezet worden.
 

Houd de social media handleiding aan voor de exacte momenten van online verspreiding. De handleiding is gezamenlijk met het campagnemateriaal vanaf 24 april te downloaden.


Hoe bereikt de campagne jongeren die geen Nederlands spreken?

De video's en posters bestaan enkel uit beelden en zijn zodoende voor iedereen te begrijpen. Organisaties kunnen zelfstandig een anderstalige versie van hun activiteitenposter maken.

Wij zijn zelf nog aan het oriënteren of we een Engelstalige webpagina kunnen publiceren. We vragen ons netwerk vriendelijk om hun anderstalige voorbeelden met ons te delen via info@weekvandejongemantelzorger.nl.

Verder haken wij aan bij de campagne 'Dit is een kind en geen tolk' van de Johannes Wier Stichting om aandacht te vragen voor kinderen van migrantenouders en de verantwoordelijkheden waarmee zij op jonge leeftijd geconfronteerd worden in het geval van een zorgsituatie.


Is het campagnemateriaal enkel gericht op de zorgen van jonge mantelzorgers
of is er ook aandacht voor 'positieve kanten'?

Het beeldmateriaal van de NietTeMissen-campagne is bedoeld om landelijk:

  • bewustwording te creëren over de mogelijke impact van een jonge mantelzorgsituatie op kinderen en jongeren,

  • erkenning, herkenning en signalering van jonge mantelzorgers in de maatschappij bevorderen,

  • de positie en ondersteuning van jonge mantelzorgers in Nederland te verbeteren.

Aandacht voor zorgen dragen, zorgen maken en zorgen missen staat centraal. De impact daarvan willen we zichtbaar en voelbaar maken voor de formele en informele omgeving van de doelgroep, zodat zij de doelgroep gaan herkennen en erkennen, en leren hoe zij zelf mogelijk iets voor hen kunnen betekenen. Dat gevoel van urgentie bereik je helaas niet door de positieve impact te benadrukken.

Natuurlijk willen we jonge mantelzorgers vooral niet als een doelgroep neerzetten die zielig gevonden moet worden, maar ook zeker niet als helden die altijd maar alles moeten kunnen dragen. Deze balans is ook zeker terug te zien in het campagnebeeldmateriaal.
Daarnaast bieden we ook materiaal aan waarmee een breder beeld van jonge mantelzorg uitgelicht, zoals de Niet te missen-portretten waarin jonge mantelzorgers over hun persoonlijke ervaringen praten.
Uiteraard sta je als organisatie vrij om naast de bewustwordingscampagne aandacht te besteden aan bijv. waarderen en het uitlichten van de mooie kanten.

Wil je echt weten wat goed land bij de doelgroep? Betrek dan jonge mantelzorgers uit jouw regio in de plannen voor de Week van de Jonge Mantelzorger. Het motto van onze ambassadeurs is dan ook: Niets over ons, zonder ons!

Heb je een andere vraag?
Stuur een e-mail naar info@weekvandejongemantelzorger.nl

bottom of page